Lichte muziek


This World - L. van Beethoven

Stars in the evening, 
clear moon is rising.
Nighttime is falling, 
peace everywhere.
While we are sleeping,
Safe and securely,
There in the distance
Fire fills the sky.

This world is your world
This world is my world
No man should ever
Stand all alone.

There in the darkness
Someone is crying
So far away.
No one can see him
No one goes to him
Who knows the reason
No one can say.

See how the rain falls
Gently around us,
Ever returning
Down to the sea.
See how the stream runs
Into the ocean,
See how the world turns
Ever around.
Sterren bij nacht,
de heldere maan komt op,
de nacht valt in,
vrede alom.
Terwijl wij veilig 
en gerust slapen, 
vult aan de einder 
de lucht zich met vuur.

Deze wereld is jouw wereld
Deze wereld is mijn wereld
Niemand zou ooit
Alleen moeten staan.

Ergens in het duister
Huilt iemand,
Ver weg.
Niemand kan hem zien,
Niemand gaat erheen,
Niemand kan zeggen 
Waarom.

Kijk hoe de regen zachtjes rond ons neerdruppelt 
en telkens terugkeert 
naar de zee.
Kijk hoe rivieren hun weg zoeken naar de oceaan,
Kijk hoe de wereld 
eeuwig om zijn as draait.

Autumn leaves - Joseph Kosma

The falling leaves drift by my window
The autumn leaves of red and gold.
I see your lips, the summer kisses
The sunburned hands I used to hold.

Since you went away the days grow long

And soon I'll hear old winter's song.

But I miss you most of all, my darling
When autumn leaves start to fall.
De bladeren dwarrelen langs mijn raam,
De rode en gouden herfstbladeren.
Ik zie je lippen, onze zomerkussen en je zonverbrande handen die ik vasthield.

Sinds jij me hebt verlaten duren de dagen eindeloos,
En binnenkort zal ik het oude winterdeuntje horen.
Maar, mijn liefste, ik mis je het meest wanneer de herfstbladeren beginnen te vallen.

The long day closes - Arthur Sullivan

No star is o'er the lake, 
it’s pale watch keeping, 
the moon is half awake, 
through gray mists creeping, 
the last red leaves fall round 
the porch of roses, 
the clock hath ceased to sound, 
the long day closes. 

Sit by the silent hearth 
in calm endeavour, 
to count the sounds of mirth, 
now dumb for ever. 

Heed not how hope believes 
and fate disposes: 
shadow is round the eaves, 
the long day closes. 

The lighted windows dim 
are fading slowly. 
The fire that was so trim 
now quivers lowly. 
Go to the dreamless bed 
where grief reposes; 
thy book of toil is read, 
the long day closes. 
Boven het meer geen ster, 
't is nevelig.
de maan, nog maar half wakker, kruipt door de grijze mist.
De laatste rode blaadjes vallen rondom de rozenpoort.
De klok slaat niet langer,
de lange dag loopt ten einde.

Ga bij het zwijgende vuur zitten en tracht in alle rust
terug te denken aan de heerlijke momenten, die nu voorgoed voorbij zijn.

Let er maar niet op of hoop vervuld wordt en of het lot beschikt:
schaduwen vullen de dakranden, de lange dag loopt ten einde.

De schemerig verlichte ramen worden langzaam donker.
Het knetterende haardvuur dooft langzaam uit.
Ga slapen zonder te dromen, zodat zorgen verdwijnen;
je boek met gezwoeg is uit,
de lange dag is voleindigd.

I’ll be seeing you - Sammy Fain

I'll be seeing you
in all the old familiar places
That this heart of mine embraces all day through.

In that small café,
the park across the way,
the children's carrousel,
the chestnut trees,
the wishing well.

I'll be seeing you
in every lovely summer's day,
In every thing that's light and gay,
I'll always think of you that way.

I'll find you in the morning sun
and when the night is new!
I'll be looking at the moon
but I'll be seeing you.


Ik zal je terugzien op al die vertrouwde plekken
Waar mijn hart dag in dag uit naar verlangt.


In dat kleine café,
het park er tegenover,
bij de kindercarrousel,
de kastanjebomen,
de wensput.

Ik zal je zien
In elke heerlijke zomerdag,
In alles dat licht en vrolijk is
zal ik altijd zo aan jou denken.

Ik vind je weer in de ochtendzon
en in de jonge nacht!
Ik zal naar de maan kijken
maar jouw beeltenis zien.