Geestelijk


Ave Maria - Jacques Arcadelt

Ave Maria gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria ora pro nobis.
Amen.


Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God.
Amen.


Ave Verum Corpus - William Byrd

Ave verum Corpus,
Natum de Maria Virgine,
Vere Passum, immolatum,
in cruce pro homine:
Cujus latus perforatum,
unda fluxit sanguine:
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.
O dulcis, o pie, O Jesu Fili Mariae,
miserere mei. Amen.


Gegroet waarachtig lichaam,
geboren uit de Maagd Maria,
dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorproever
van de dood.
O zachtmoedige, o godvruchtige, o Jezus, Zoon van Maria, ontferm u over mij. AmenWenn ich einmal soll scheiden - Johann Sebastian Bach

Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir!
Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt du denn herfür!
Wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
So reiss mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein!


Wanneer ik eens zal sterven,
blijf dan heel dicht bij mij.
Als ik doodsangst moet lijden,
wees mij dan nabij.
Als het mij ‘t allerbangste
om het hart zal zijn,
bevrijd mij dan van mijn angsten
door Uw eigen angst en pijn.