Repertoire

De liederen die Fermata zingt zijn meestal vierstemmig en vertegenwoordigen alle stijlperiodes; van klassiek tot licht en van geestelijk tot wereldlijk. Wij brengen onze liederen in principe a capella ten gehore. In overleg kan er eventueel voor instrumentale begeleiding gezorgd worden.

Arrangementen op verzoek
Wanneer u graag een arrangement van een lied wilt laten uitvoeren dat wij niet op ons repertoire hebben staan kunt u hierover contact met ons opnemen.


repertoire

Repertoireoverzicht

Geluidsfragmenten

Teksten