Koor

Fermata is gespecialiseerd in het zingen van liederen bij afscheid.
De liederen die wij zingen zijn gevarieerd van stijl en sluiten wat tekst en melodie betreft aan bij momenten van afscheid nemen.
Ons repertoire omvat zowel klassieke, (barok tot hedendaags) geestelijke, wereldlijke als lichte muziek.


Fermata bestaat uit twintig ervaren koorzangers met een grote passie voor meerstemmige
a-capellamuziek.
Wij zingen meestal vierstemmige liederen voor gemengd dubbelkwartet.
Wanneer u graag arrangementen wilt horen voor alleen vrouwenkoor behoort dit tot de mogelijkheden.

Overige mogelijkheden

U kunt ook contact met ons opnemen voor een muzikale omlijsting van een andere speciale gelegenheid, bijvoorbeeld een huwelijk een doopdienst of een opening van een expositie.
Wij zijn in staat op korte termijn een optreden te realiseren.